Özel Güvenlik Nedir, Görevlilerin Yetkileri nelerdir? için yorumlar kapalı

Tercüman sitesi 5188 sayılı yasa gereğince oluşturulmuş özel güvenlik birimince korunmaktadır. Bunun için; İstanbul Valiliği tarafından onaylanmış, İstanbul Özel Güvenlik şube müdürlüğü tarafından denetim yapılmış ve toplam 15 kişilik ÖZEL GÜVENLİK İZİNİ belgesi alınmıştır. Özel güvenlik şirketlerinin Faaliyet izin belgelerinin bulunması yasal zorunluluk olup, halihazırda çalışan firmanın özel güvenlik faaliyet belgesi mevcuttur. Şirketin faaliyet izin belgesi olup olmadığını kontrol için bakınız. Çalışan herbir özel güvenlik görevlisi yine İçişleri bakanlığı Emniyet Müdürlüğü özel   Read More ...

Categories: Genel

634 sayılı Kat mülkiyeti yasası kat malikleri ve mülkiyet haklarını düzenleyen mevzuat olup, kat mülkiyetinin yönetimi ve denetimi konusunda hükümler içerir. Bu konuda yararlanabileceğiniz kaynaklar aşağıdadır; Kat mülkiyeti kanunu tam metni Kat Mülkiyeti Konusunda Hukuki tartışma, soru ve cevaplar. Önemli Konular: Kat Mülkiyeti hukuku MevzuatıKat Malikinin Genel Giderlere Katılma BorcuMaliklerin Ortak Rızası ile Anayapıda OnarımYöneticinin SorumluluğuApartman Yönetim Planına Aykırılık-Meskenin İşyeri Olarak KullanılamayacağıKat mülkiyeti Kurularak Ortaklığın GiderilmesiOrtak Yerlere Müdahalenin Önlenmesi-Kiracının Dava   Read More ...

Categories: Mevzuat