Yönetim Planı için yorumlar kapalı

TERCÜMAN SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI MADDE   1 İş bu Yönetim planı 5711 sayılı kanunla değişik 634 sayılı kanun uyarınca yapılmış olup, Zeytinburnu İlçesi Merkezefendi Mahallesinde kain ve tapunun 500 Pafta, 2969 Ada 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55  parsel  sayısında kayıtlı A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, B-1, B-2 oluşan 12 mesken bloku kapsar şekilde kat malikleri  tarafından tanzim ve   Read More ...

Categories: Mevzuat, Yönetim

Tercuman Sitesi, İstanbul , Zeytinburnu İlçesi , Merkez Efendi Mah. Mevlana cad. 500 pafta, 2969 ada, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 parsel sayısında kayıtlı A-1 , A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, B-1, B-2  no’lu 12 blok ve yaklaşık 42 000 m2 arsa üzerinde kurulmuş olup, 960 daireden ibarettir.

Categories: Genel