634 sayılı Kat mülkiyeti yasası kat malikleri ve mülkiyet haklarını düzenleyen mevzuat olup, kat mülkiyetinin yönetimi ve denetimi konusunda hükümler içerir. Bu konuda yararlanabileceğiniz kaynaklar aşağıdadır; Kat mülkiyeti kanunu tam metni Kat Mülkiyeti Konusunda Hukuki tartışma, soru ve cevaplar. Önemli Konular: Kat Mülkiyeti hukuku MevzuatıKat Malikinin Genel Giderlere Katılma BorcuMaliklerin Ortak Rızası ile Anayapıda OnarımYöneticinin SorumluluğuApartman Yönetim Planına Aykırılık-Meskenin İşyeri Olarak KullanılamayacağıKat mülkiyeti Kurularak Ortaklığın GiderilmesiOrtak Yerlere Müdahalenin Önlenmesi-Kiracının Dava   Read More ...

Categories: Mevzuat