Özel Güvenlik Nedir, Görevlilerin Yetkileri nelerdir? için yorumlar kapalı

Tercüman sitesi 5188 sayılı yasa gereğince oluşturulmuş özel güvenlik birimince korunmaktadır.

Bunun için;

  • İstanbul Valiliği tarafından onaylanmış, İstanbul Özel Güvenlik şube müdürlüğü tarafından denetim yapılmış ve toplam 15 kişilik ÖZEL GÜVENLİK İZİNİ belgesi alınmıştır.
  • Özel güvenlik şirketlerinin Faaliyet izin belgelerinin bulunması yasal zorunluluk olup, halihazırda çalışan firmanın özel güvenlik faaliyet belgesi mevcuttur. Şirketin faaliyet izin belgesi olup olmadığını kontrol için bakınız.
  • Çalışan herbir özel güvenlik görevlisi yine İçişleri bakanlığı Emniyet Müdürlüğü özel güvenlik şubesi tarafından verilen Valilikçe onaylı özel güvenlik kimlik kartı bulunmaktadır.

Bu nedenlerle 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun gereğince sağlanan güvenlik hizmetleri çerçevesinde sitemizin güvenliğini üstlenen ve kamu hizmeti (*)  niteliğindeki görevi ifa eden güvenlik şirketi ve çalışanı güvenlik personeline azami derecede saygı ve yardımcı olunması gerekmektedir.

5188 sayılı kanuna göre güvenlik görevlilerinin yetkileri:

Madde 7 – Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

c) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama.

d) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.

e) Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.

f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.

h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.

ı) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.

j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama.

k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.

Güvenlik görevlilerinin ayrıntılı hak ve yetkileri bağlantısını inceleyebilirsiniz…

(*) Yargıtay Ceza Daireleri güvenlik görevlisinin yaptığı işin kamu hizmeti olması nedeniyle, özel güvenlik görevlilerine karşı işlenen suçlarda tıpkı memura (polis, zabıta vs.) karşı işlenmiş suç işlemi yaparak, cezanın 2 katına kadar artırılması kararı vermektedir.

Categories: Genel

Comments are closed.