İdare Mahkemesi Zeytinburnu Belediye Başkanlığı aleyhine açılan davayı kabul etti için yorumlar kapalı

TC. İstanbul 9.İdare Mahkemesi, Tercüman sitesi sakinleri ve yönetiminin açtığı imar planının iptali talepli davayı yerinde bularak kabul etti. Site arka duvarlarının Çevik Kuvvet Polis ekipleri eşliğindeki Belediye Zabıta Ekipleri yıkılması nedeniyle açılan davayı Tercüman sitesi kazandı. Daha önce yürütmeyi durdurma kararı veren İstanbul 9. İdare Mahkemesi iki farklı mahkeme kararı ile Zeytinburnu Belediye Başkanlığının “duvar yıkma” suretiyle uygulamak istediği 1/1000 ölçekli uygulama planları ile 1/5000 ölçekli nazım imar planının 22,50   Read More ...

Categories: Haber, Mevzuat
Yönetim Planı için yorumlar kapalı

TERCÜMAN SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI MADDE   1 İş bu Yönetim planı 5711 sayılı kanunla değişik 634 sayılı kanun uyarınca yapılmış olup, Zeytinburnu İlçesi Merkezefendi Mahallesinde kain ve tapunun 500 Pafta, 2969 Ada 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55  parsel  sayısında kayıtlı A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, B-1, B-2 oluşan 12 mesken bloku kapsar şekilde kat malikleri  tarafından tanzim ve   Read More ...

Categories: Mevzuat, Yönetim

634 sayılı Kat mülkiyeti yasası kat malikleri ve mülkiyet haklarını düzenleyen mevzuat olup, kat mülkiyetinin yönetimi ve denetimi konusunda hükümler içerir. Bu konuda yararlanabileceğiniz kaynaklar aşağıdadır; Kat mülkiyeti kanunu tam metni Kat Mülkiyeti Konusunda Hukuki tartışma, soru ve cevaplar. Önemli Konular: Kat Mülkiyeti hukuku MevzuatıKat Malikinin Genel Giderlere Katılma BorcuMaliklerin Ortak Rızası ile Anayapıda OnarımYöneticinin SorumluluğuApartman Yönetim Planına Aykırılık-Meskenin İşyeri Olarak KullanılamayacağıKat mülkiyeti Kurularak Ortaklığın GiderilmesiOrtak Yerlere Müdahalenin Önlenmesi-Kiracının Dava   Read More ...

Categories: Mevzuat