634 sayılı Kat mülkiyeti yasası kat malikleri ve mülkiyet haklarını düzenleyen mevzuat olup, kat mülkiyetinin yönetimi ve denetimi konusunda hükümler içerir. Bu konuda yararlanabileceğiniz kaynaklar aşağıdadır;

Kat mülkiyeti kanunu tam metni

Kat Mülkiyeti Konusunda Hukuki tartışma, soru ve cevaplar.

Önemli Konular:

Categories: Mevzuat

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.