İdare Mahkemesi Zeytinburnu Belediye Başkanlığı aleyhine açılan davayı kabul etti için yorumlar kapalı

TC. İstanbul 9.İdare Mahkemesi, Tercüman sitesi sakinleri ve yönetiminin açtığı imar planının iptali talepli davayı yerinde bularak kabul etti.

Site arka duvarlarının Çevik Kuvvet Polis ekipleri eşliğindeki Belediye Zabıta Ekipleri yıkılması nedeniyle açılan davayı Tercüman sitesi kazandı.

Daha önce yürütmeyi durdurma kararı veren İstanbul 9. İdare Mahkemesi iki farklı mahkeme kararı ile Zeytinburnu Belediye Başkanlığının “duvar yıkma” suretiyle uygulamak istediği 1/1000 ölçekli uygulama planları ile 1/5000 ölçekli nazım imar planının 22,50 en kesitli yolun site duvarı ve site içi yol kısmına isabet eden alan yönünden iptaline karar verdi. (Mahallinde yapılan keşif sonrasında verilen bilirkişi raporu da site lehine çıkmış idi).

Site sakinleri ve yöneticiler olarak sayın mahkemenin verdiği bu karar ile haklılığımızı ispat etmenin mutluluğunu yaşıyor, adaletin tecelli etmesinin haklı gururunu taşıyoruz.

Ayrıca davanın takibini üstlenen Av.Ahmet Kaleli, Av.Mehdi Onur Kaleli, Av.Engin Yıldırım, Av.Murat Mermer, Av.Taner Avşar ile davaya müdahil olan tüm kat malikleri ve katkısı bulunan tüm hukukçulara teşekkür ediyoruz.

yuruyus2

İmar Planlarının yol ve duvar açısından iptaline ilişkin mahkeme kararları;

İstanbul 9 İdare Mahkemesi 2014/1544 Esas, 2015/686 Karar no’lu ilam için tıklayınız.

İstanbul 9 İdare Mahkemesi 2014/1616 Esas, 2015/661 Karar no’lu ilam için tıklayınız.

Not: Zeytinburnu Belediye Başkanlığının ve Tercüman sitesinin 30 gün içerisinde Danıştay’a gönderilmek üzere temyiz hakkı mevcuttur.

Categories: Haber, Mevzuat

Comments are closed.