27.2.2016 tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı için yorumlar kapalı

TERCÜMAN SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİMİ 27 ŞUBAT 2016 TARİHLİ OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

            1-Tercüman Sitesi Toplu Yapı Temsiler Kurulu 27.02.2016 Cumartesi günü saat 13:00‘te yönetim merkezinde gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır. A-10 Blok Yöneticisi Vekaleten (A-6 Yöneticisi Yaşar Helvayiyen) olmak üzere diğer tüm Temsilcilerin katıldığı tespit edilmiş olup gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Divan heyeti başkanlığına Feyz Pazarbaşı, yazmanlığa Veli Yıldız oybirliğiyle seçildiler.

             3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Demir tarafından Genel Kurula hitaben okundu.Divan Başkanı okunan rapor üzerinde söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Mustafa Mıstaçoğlu söz alarak, 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere artırılan taksi durağı aidatının artışlı olarak neden tahsil edilmediğini sordu.Aidat artışının başlangıç ayı ocak 2016 ayı olduğu,henüz şubat ayında olmamız dikkate alındığında uygulamada ciddi bir gecikmenin söz konusu olmadığına dair açıklama Cahit Demir tarafından yapıldı.

               4-Denetim Kurulu raporu denetim kurulu üyesi Kenan Vural tarafından Genel Kurula hitaben okundu ve özetle defterlerin usule uygun tutulduğu, bütün defter belgelerin noter tasdikli olduğu, herhangi bir kişi ve kuruma borcun olmadığı, ödemelerin zamanında yapıldığı, bütün harcamaların yerinde ve belgeli olduğu, site menfaatlerinin korunduğu, gereksiz bir harcamanın olmadığı tespit edilmiş olup Yönetim Kuruluna işlerinde göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür etti. Aidatlarını zamanında ödemeyen A-5 ve A-6 Bloklarının olduğunu ve geç ödemeleri nedeniyle faiz işlemlerinin yapılmadığı, faiz işlemi yapılması gerektiği, site kamera sisteminin kayıt süresinin bir hafta olmasının eksik olduğunu en az bir ay olması gerektiğini söyledi.

               5-Divan Başkanı, Yönetim Kurulu’nun 2015 yılı faaliyetlerinin ibrası için oya sunuldu oy birliği ile ibra edildi. 2015 yılı Denetim Kurulu Raporunu Temsiler Kurulunun ibrasına sundu, oy birliği ile ibra edildi.

               6-Divan Başkanı, gündem gereği Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimine geçti. Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olmak isteyen var mı diye sordu. Yaşar Helvayiyen tarafından Serdar Genç önerildi, Serdar Genç de Yaşar Helvayiyen ‘i önerdi. Cahit Demir de görev alacak arkadaşımıza tam destek vereceğini açıkladı. Ancak her ikisi de aday olmadılar. Bir kısım Temsilciler halen sitenin içinde bulunduğu hassas durum ve sitenin menfaatleri gerekçesi ile Cahit Demir’den göreve devam etmesi istendi. Cahit Demir gösterilen teveccüh ve güvene teşekkür ederek isteği kabul edeceğini beyan etti. Başka aday olmadığından Yapılan oylama neticesinde Cahit Demir 12 tam üyeden 10’unun oyunu alarak Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiş oldu. Yönetim Kurulu üyeliğine Tahir Bal ve Yaşar Helvayiyen temsilciler tarafından önerildiler, Yapılan oylama neticesinde Tahir Bal ve Yaşar Helvayiyen oybirliğiyle Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiler. Yönetim Kurulu yedek üyeliğine Rıfat Mehmetoğlu oybirliği ile seçildi.

               7- Denetim Kurulu asil üyeliğine Kenan Vural, Korhan Ürgüp, Mehmet Sütçü oybirliği ile seçildiler.

8- Gündemin 8.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Cahit Demir söz aldı; Site duvarlarının yıkılması ile ilgili gelişmeleri ve yapılan çalışmaları anlattı. Bu anlamda Belediye ile yapılacak müzakerelerde sitenin hak ve menfaatlerinin en üst seviyede korunacağını sitenin aleyhine hiç bir iş ve işleme onay verilmeyeceğini belirti.

Toplu yapı Temsilciler Kurulunca değiştirilen Yönetim Planını Zeytinburnu Tapu Müdürlüğüne sunulması ve bununla ilgili işlemleri yapması için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi.

Ayrıca Sitenin mevcut sorunlarını (ringin bozulmadan duvarın yapılması, iskan, otopark vb.) gidermek amacıyla Zeytinburnu Belediye Başkanlığıyla görüşme ve protokol yapmaya (Blok Yöneticilerinin görüşü alınmak suretiyle) oybirliğiyle karar verildi.

               9-Gündemin 9.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Kaldırım taşları ve bordürlerin yapımının Belediye ile yapılacak mutabakat sonrasında değerlendirilmesine karar verildi. Site kamera sisteminin kayıt süresinin bir ay olması için gereken çalışmanın yapılmasına karar verildi. Arka duvarın yıkılması nedeniyle güvenlik zafiyetinin dikkate alınarak Blok görevlilerinin daha hassas davranmaları ve teyakkuzda olmaların sağlanması hususu tavsiye edildi.

 

Başkaca dilek ve temenni olmadığından toplantıya Divan Başkanı son verdi .Saat 17:45

 

 

 

 

Categories: Yönetim

Comments are closed.